Jednostki długości: metr, decymetr, centymetr, milimetr i kilometr. Jednostki masy: kilogram, dekagram, gram i tona.

Autor: Jakub Grzegorzek