liczba całkowita Dłuższy sposób. Zadania na postać wykładniczą
Notacja wykładnicza. Wzór na postać wykładniczą. Zamiana na postać wykładniczą.

Autor: Jakub Grzegorzek