idz Zadanie 1. idz Zadanie 2. idz Zadanie 3. idz Zadanie 4. idz Zadanie 5. idz Zadanie 6. idz Zadanie 7. idz Zadanie 8. idz Zadanie 9. idz Zadanie 10. idz Zadanie 11. idz Zadanie 12. idz Zadanie 13. idz Zadanie 14. idz Zadanie 15. idz Zadanie 16. idz Zadanie 17. idz Zadanie 18. idz Zadanie 19. idz Zadanie 20. idz Zadanie 21. idz Zadanie 22. idz Zadanie 23.
Zadania i rozwiązania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego 2011/2012.

Autor: Jakub Grzegorzek