Równanie okręgu Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe
Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A=(1,8) i stycznego do obu osi układu współrzędnych. Rozważ wszystkie przypadki.

Autor: Jakub Grzegorzek