Nierówności kwadratowe (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 Miejsca zerowe przedziału liczbą całkowitą
Najmnieszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność (3-x)(3+x) > (3-x)^2 jest A. 0, B. 1, C. 2, D. 3

Autor: Jakub Grzegorzek