Pochodna funkcji - wzory Pochodna funkcji - wzory Pochodna funkcji - wzory Pochodna funkcji - wzory Zadania z pochodnej funkcji
Wzory: Pochodna z liczby. Pochodna z potęgi. Pochodna z ułamka i pierwiastka. Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek