twierdzenia Pitagorasa
Cięciwa okręgu ma długość 8 cm i jest oddalona od jego środka o 3 cm. Promień tego okręgu ma długość A. 3 cm, B. 4 cm, C. 5 cm, D. 8 cm.

Autor: Jakub Grzegorzek