Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg co z tego wynika? Zadania z definicji pochodnej funkcji
Pochodna funkcji, definicja, interpretacja geometryczna. Funkcja różniczkowalna w punkcie, związek między pochodną a wykresem funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek