Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania (2x+y)(3y-5x)-4x(x-y) dla x=1, y=-2.

Autor: Jakub Grzegorzek