Jak obliczyć wartość bezwzgledną?
Wartość bezwzględna usuwa minus liczbie ujemnej. Zero i liczbę dodatnią pozostawia bez zmian. Wartość bezwzględna jest zawsze dodatnia lub równa zero.

Autor: Jakub Grzegorzek