Uprość wyrażenia algebraiczne: 3x-(x+2)(x-1)+5x(x-2), 8(x-3)(x+2)-2(x-5)(-x+6)-8.

Autor: Jakub Grzegorzek