Uprość wyrażenia algebraiczne: (x+2)(x+3), (x-5)(x+4)

Autor: Jakub Grzegorzek