Uprość wyrażenia algebraiczne: 3-2(x+4), 8-(x-5), x-3(x+4)+5x.

Autor: Jakub Grzegorzek