Uprość wyrażenia algebraiczne: x(x+2), x(x-3), 8-x(-2x-4)-3.

Autor: Jakub Grzegorzek