Uprość wyrażenia algebraiczne: 2(x+3), 4(x-7), -5(2x-3).

Autor: Jakub Grzegorzek