Uprość wyrażenia algebraiczne: x - 1/3x; 2/5x + 1/2x + 8

Autor: Jakub Grzegorzek