Uprość wyrażenia algebraiczne: x+0,3x; 7+2x+5-0,6x

Autor: Jakub Grzegorzek