Uprość wyrażenia algebraiczne: 5x-2x, x+4x+3.

Autor: Jakub Grzegorzek