a b c d e f a c d c d e a b c d a b c Uprość i oblicz wartość wyrażenia. Upraszczanie i wartość wyrażenia Jak obliczyć wartość wyrażenia? Uprość 4x^2-x(x+3)-5x Uprość (2x+y)(3y-5x)-4x(x-y) Uprość a(a-3b)+2ab-b^2(2-b) Uprość (2p-3k)(k-4p)-2k^2 / 3p(4-k)-5k(p+3) Uprość (a+1)(b+2)+(b+3)(c+4)+(a+5)(c+6)
Zadania na przekształcanie (upraszczanie) wyrażeń algebraicznych.

Autor: Jakub Grzegorzek