Przekształć wzór Wyznacz U, I, t ze wzoru W = UIt. Wyznacz f ze wzoru omega = 2 * pi * f Przekształcanie wzoru k = xy^2 Przeszktałcanie wzoru na drogę Przeszktałcanie wzoru d = y-x Wyznacz ze wzoru x_0, v i t Ze wzoru wyznacz k i t Przekształcanie wzoru na pole trapezu Przekształcanie wzoru na prędkość Przekształcanie wzoru na częstość kołową. Przekształcanie wzoru na natężenie pola elektrycznego w kondensatorze Przekształcanie wzoru na przyspieszenie Przekształcanie wzoru drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym Przekształcanie wzoru p = s / k-t Przekształcam wzór a^2 + b^2 = c^2 z twierdzenia Pitagorasa Przekształcanie wzoru na pole trójkąta Przekształcanie wzoru P = abc / 4R Przekształcanie wzoru h1 / h2 = b / c Przekształcanie wzoru na pole trójkąta równobocznego Przekształcanie wzoru na objętość stożka Przekształcanie wzoru na pole powierzchni stożka Przekształcanie wzoru na objętość kuli Przekształcanie wzoru na moment bezwładności pierścienia Przekształcanie równania Clapeyrona Przekształcanie wzoru na pracę w przemianie izobarycznej Przekształcanie wzoru z prawa Coulomba Przekształcanie wzoru na powiększenie mikroskopu Przekształcanie wzoru na siłę dośrodkową Przekształcanie wzoru na czas swobodnego spadku ciała Przekształcanie wzoru na okres wahadła matematycznego Przekształcanie wzoru na okres wahadła fizycznego Przekształcanie wzoru na indukcje magnetyczną Przekształcanie równania elipsy Przekształcanie wzoru na drugą prędkość kosmiczną Przekształcanie wzoru Lorentza Przekształcanie wzoru na względność czasu Przekształcanie wzoru na energię ciała Przekształcanie wzoru z teorii względności Przekształcanie wzoru na pracę w jednorodnym polu elektrycznym Przekształcanie wzoru na połączenie szeregowe kondensatorów Przekształcanie wzoru na ogniskową soczewki Przekształcanie wzoru na zawadę Przekształcanie wzoru na serię Lymana Przekształcanie wzoru na rozpad promieniotwórczy Przekształcanie wzoru na liczbę jąder promieniotwórczych Przekształcanie wzoru Plancka
Przekształcanie wzorów w celu wyznaczenia podanych wielkości.

Autor: Jakub Grzegorzek