Liczby w systemie rzymskim zapisuję znakami I, V, X, L, C, D, M. Ich wartości to I = 1, V = 5, X = 10, L = 50,C = 100, D = 500, M = 1000. Wartość liczby w systemie rzymskim ustalam dodając wartość znaków. Wyjątkiem są liczby IV = 5-1 = 4, IX = 10-1 = 9, XL = 50-10 = 40, XC = 100-10 = 90, CD = 500-100 = 400, CM = 1000-100 = 900. Przykłady.

Autor: Jakub Grzegorzek