Długość odcinka najmniejszej i największej wartości współrzędna wierzchołka
W układzie współrzędnych rozważmy wszystkie punkty P postaci: P=(1/2m+5/2,m}, gdzie m w <-1,7>. Oblicz najmniejszą i największą wartość |PQ|^2, gdzie Q = (55/2,0).

Autor: Jakub Grzegorzek