liczby całkowite Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe
Wyznacz cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych.

Autor: Jakub Grzegorzek