a^2-b^2=(a-b)(a+b) a^2-b^2=(a-b)(a+b)
Wyprowadzanie wzorów na pierwiastki równania kwadratowego ax^2+bx+c = 0.

Autor: Jakub Grzegorzek