Dwusieczna kąta trójkąta Suma kątów w trójkącie kątem rozwartym
W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty.

Autor: Jakub Grzegorzek