twierdzenia Pitagorasa Wzory skróconego mnożenia Wzory skróconego mnożenia Równanie kwadratowe Równanie kwadratowe
Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa 65 m. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 m większą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o 8 m mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z tych boisk.

Autor: Jakub Grzegorzek