oczywisty
Proste granice przy x rozbieżnym do minus nieskończoności.

Autor: Jakub Grzegorzek