Granica funkcji 2x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa nieskończoność, ponieważ dla dowolnego ciagu np. 1, 2, 3, 4,... rozbieżnego do nieskończoności ciąg wartości np. 2, 4, 6, 8,... też jest rozbieżny do nieskończoności. Granica funkcji -2x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa nieskończoność, ponieważ dla dowolnego ciagu np. 1, 2, 3, 4,... rozbieżnego do nieskończoności ciąg wartości np. -2, -4, -6, -8,... jest rozbieżny do minus nieskończoności. Granica funkcji 1/2x przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa 0, ponieważ dla dowolnego ciagu np. 1, 2, 3, 4,... rozbieżnego do nieskończoności ciąg wartości np. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8,... jest zbieżny do 0. Granica funkcji -(5/x^2) przy x rozbieżnym do nieskończoności jest równa 0, ponieważ dla dowolnego ciagu np. 1, 2, 3, 4,... rozbieżnego do nieskończoności ciąg wartości np. -5/1, -5/4, -5/9, -5/16,... jest zbieżny do 0.

Autor: Jakub Grzegorzek