Pewien wielościan ma 6 krawędzi. Liczba jego ścian jest równy A. 4, B. 5, C. 6, D. 9

Autor: Jakub Grzegorzek