Wykres funkcji kwadratowej
Wykres funkcji kwadratowej f(x)=3(x+1)^2-4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu A. y=1 B. y=-1 C. y=-3 D. y=-5

Autor: Jakub Grzegorzek