idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 28 Zadanie bf 82 idz Zadanie bf 81
Obliczanie średniej arytmetycznej na podstawie diagramu lub zbioru liczb. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek