Zadanie bf 1 Zadanie bf 4 Zadanie bf 1 Zadanie bf 30
Obliczanie procentów na diagramie. Obliczanie procentów w geometrii. Obliczanie procentów na lokacie. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek