idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 41 idz Zadanie bf 42
Mediana wyników. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek