Udowodnij, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych Uzasadnij, że jeżeli a+b=1 i a^2+b^2=7, to a^4+b^4=31. Uzasadnij prawdziwość równania Wykaż, że a=b i a+b=1 Wykaż prawdziwość nierówności Wykaż, że prawdziwa jest nierówność Uzasadnij, że to jest wielokrotnością liczby 10 Udowodnij prawdziwość nierówności z sumą kwadratów Zadanie 30 z matury poprawkowej 2013 Wykaż, że liczba (1+2013^2)(1+2013^4) jest dzielnikiem ... Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z ... Wykaż podzielność przez 17. Wykaż, że nierówność 4x^2-8xy+5y^2 >= 0 jest prawdziwa 80 Uzasadnij, że jeżeli 2a + b >= 0, ... Wykaż prawdziwość nierówności Udowodnij x(x-1) + y(y-1) większe lub równe od xy-1 Udowodnij (x+1)(x/y) + (y+1)(y/x) > 2.
Uzasadnij, że jeżeli ... Wykaż, że jeśli ... Zadania na udowanianie prawdziwości równania lub nierówności. Dowód wzoru.

Autor: Jakub Grzegorzek