środkową trójkąta podobne Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg twierdzenia Pitagorasa
Matura rozszerzona z matematyki 2011. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz kąt BAC=30 stopni. Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta.

Autor: Jakub Grzegorzek