matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
środkową trójkąta podobne Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg twierdzenia Pitagorasa
Matura rozszerzona z matematyki 2011. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC ma długość 8 oraz kąt BAC=30 stopni. Oblicz długość środkowej AD tego trójkąta.

Autor: Jakub Grzegorzek