twierdzenia Pitagorasa przystające pole trójkąta równobocznego
Matura podstawowa z matematyki 2011. Punkty K, L i M są środkami krawędzi BC, GH i AE sześcianu ABCDEFGH o krawędzi długości 1 (zobacz rysunek). Oblicz pole trójkąta KLM.

Autor: Jakub Grzegorzek