Prosta styczna do okręgu współczynniki kierunkowe Wzory prostych równoległych i prostopadłych.
Matura podstawowa z matematyki 2011. Okrąg o środku w punkcie S=(3,7) jest styczny do prostej o równaniu y=2x-3. Oblicz współrzędne punktu styczności.

Autor: Jakub Grzegorzek