reguły mnożenia Prawdopodobieństwo
Matura podstawowa z matematyki 2011. Ze zbioru liczb {1,2,3,...,7} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Autor: Jakub Grzegorzek