naprzemianległymi przyległymi Suma kątów w trójkącie kąt półpełny
Matura podstawowa z matematyki 2011. Dany jest czworokąt ABCD, w którym AB||CD. Na boku BC wybrano taki punkt E, że |EC|=|CD| i |EB|=|BA|. Wykaż, że kąt AED jest prosty.

Autor: Jakub Grzegorzek