jedynki trygonometrycznej definicji funkcji trygonometrycznych twierdzenia Pitagorasa
Matura podstawowa z matematyki 2011. Kąt alfa jest ostry {sin alfa / cos alfa} + {cos alfa / sin alfa} = 2. Oblicz wartość wyrażenia sin alfa * cos alfa.

Autor: Jakub Grzegorzek