Romb Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg
Matura podstawowa z matematyki 2011. Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 stopni jest równa A. 3 pierwiastki z 3, B. 3, C. 6 pierwiastków z 3, D. 6

Autor: Jakub Grzegorzek