twierdzenia Pitagorasa
Matura podstawowa z matematyki 2011. W prostopadłościanie ABCDEFGH mamy: |AB|=5, |AD|=4, |AE|=3. Który odcinek AB, BG, GE, EB jest najdłuższy?

Autor: Jakub Grzegorzek