Wzory skróconego mnożenia
Liczbę 42 przedstaw w postaci sumy dwóch składników tak, by różnica ich kwadratów była równa 168.

Autor: Jakub Grzegorzek