Równanie okręgu na odległość punktu od prostej
Wyznacz równanie okręgu o środku A=(2,3), stycznego do prostej o równaniu x-2y+1=0.

Autor: Jakub Grzegorzek