współrzędne wierzchołka Równanie kwadratowe
Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f(x)=2x^2-4x+11 w przedziale A=<0,4>.

Autor: Jakub Grzegorzek