wzorów na potęgi log_a a^k = k definicji logarytmu
Logarytm o podstawie 2 z 1/2. Logarytm o podstawie 2 z 1/4. Logarytm o podstawie 2 z 1/16.

Autor: Jakub Grzegorzek