definicji logarytmu log_c b o log_c a
Logarytm dziesiętny - wyjaśnienie, przykłady, zastosowanie.

Autor: Jakub Grzegorzek