logarytmów wzorów na potęgi
Liczenie logarytmów log_1/3 1/81, log_0,2 0,04, log_6/5 1 11/25

Autor: Jakub Grzegorzek