Proste prostopadłe współczynniki kierunkowe
Dla jakiego m prosta o równaniu y=2x+3m+1 jest prostopadła do prostej o równaniu y=-1/2x+4?

Autor: Jakub Grzegorzek