równoległe współczynniki kierunkowe współczynniki kierunkowe równoległe
Dla jakiego m prosta o równaniu y=3x-m jest równoległa do prostej o równaniu y=2x+5m?

Autor: Jakub Grzegorzek